I will make a unique business card with a QR code for your business. for $5

Bạn đang tìm kiếm một thiết kế danh thiếp chuyên nghiệp & độc đáo ? Bạn đang ở đúng nơi!

Tôi là SaLey, một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với hơn 5 năm kinh nghiệm.

Tôi sẽ tạo ra 2 mặt thiết kế danh thiếp độc đáo cho doanh nghiệp của bạn hoặc cá nhn sử dụng. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn tệp nguồn.

Vui lòng! Cung cấp cho tôi Bất cứ điều gì khác mà bạn muốn đưa vào danh thiếp của mình. Chẳng hạn như email, số điện thoại, tên của bạn, Địa chỉ, …

By: Saley | Category: Art & Design | Viewed: 36

Read More

Popular posts from this blog

I will do linkedin lead generation, email list, excel contact list for $5

High Quality 50,000 GSA Verified List - Backlinks For Ranking Website for $5